Επενδύοντας στη μνήμη, στη γνώση και την ιστορία του πολιτισμού

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΑΚΗ
Το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης είναι ο πολιτιστικός πυρήνας της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόκειται για μια νεοσύστατη διεύθυνση που ιδρύθηκε μόλις το 2013 με σκοπό την προβολή και ανάδειξη του ρόλου της Τράπεζας στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Στο Κέντρο εντάσσονται κάτω από κοινή στέγη όλες οι δραστηριότητες της Τράπεζας που εντάσσονται στο πολιτιστικό της προφίλ, με το σκεπτικό ότι έτσι μπορεί να επιτευχθεί αθροιστικό αποτέλεσμα μεγαλύτερο από εκείνο που θα ήταν εφικτό από την αυτοτελή λειτουργία των επιμέρους τμημάτων.


«Τι χρειάζεται ένα Κέντρο Πολιτισμού σε μια τράπεζα;», «Ποιος ο ρόλος ενός πολιτιστικού πυρήνα σε ένα φορέα αμιγώς οικονομικού περιεχομένου, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος;», «Πώς διοικείται στην πράξη ένας πολιτιστικός φορέας στην Ελλάδα του 2017;». Με αφορμή τα παραπάνω ερωτήματα, στην ομιλία θα παρουσιαστούν αναλυτικά, η οργανωτική δομή, οι δράσεις του Κέντρου, οι τέσσερις πυλώνες που το συνθέτουν (Μουσείο και Συλλογές, Βιβλιοθήκη, Ιστορικό Αρχείο και Εκδόσεις), αλλά και η εμπειρία διοίκησης ενός πολιτιστικού οργανισμού.


Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Παναγιώτης Παναγάκης σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας (1989) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις αναστηλώσεις αρχιτεκτονικών μνημείων στο Εδιμβούργο (1993). Από το 1997 εργάζεται ως αρχιτέκτων στην Τράπεζα της Ελλάδος και το 2013 έγινε Διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: