Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ Tριμήνου έτους 2015 Έσοδα - Έξοδα Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
2.
Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
3.
Ορισμός Προέδρου του Ν.Π. του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
-Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
4.
Συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
5.
Έγκριση ίδρυσης & λειτουργίας διαδημοτικού κυνοκομείου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
6.
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
7.
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ. Φιλιατών»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
8.
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Τσιμεντόστρωση εσωτερικών δρόμων στην Τ.Κ. Σίδερης»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
9.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
10.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή διώρυγας κατά μήκος του αναχώματος Ραγίου-Κεστρίνης»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
11.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στην τ.κ. Μηλέας»
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
12.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή πλατείας στο τ.δ. Παλαιοκκλησίου»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
13.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κατάπτωσης στην τ.κ. Παλαιοκκλησίου»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
14.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη – διαμόρφωση – κατασκευή πλατείας δ.δ. Ριζού»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
15.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο δ.δ. Κεστρίνης»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
16.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο δ.δ. Σαγιάδας»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
17.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο δ.δ. Σμέρτου»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
18.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Χωματουργικές εργασίες στο δ.δ. Σαγιάδας»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
19.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου τ.δ. Σαγιάδας»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
20.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Λάκκος Μπρίβιδας στο τ.δ. Βρυσέλλας»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
21.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων και κατασκευή τοιχίου εντός οικισμού στην τ.κ. Κεραμίτσας»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
22.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Τσιμεντοστρώσεις στην τ.κ. Πηγαδουλίων»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
23.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Νεκροταφείο Συν. Νεροχωρίου στην Τ.Κ. Κοκκινολιθαρίου»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
24.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Κατασκευή γέφυρας Αχλαδέα – Φοινίκι»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

25.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Β΄ Δημοτικού σχολείου».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
26.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις – τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Φιλιατών και Ελαίας»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
27.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού, συν Ελαίας στην δ.κ. Φιλιατών»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
28.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στο τ.δ. Κεστρίνης»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
29.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση της κοινόχρηστης τουαλέτας στο τ.δ. Φοινικίου»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
30.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
31.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην δ.κ. Φιλιατών»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
32.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή προς πλατεία στο τ.δ. Τρικορύφου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
33.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
34.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
35.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ– ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΤΣΙΛΑ)»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
36.
Περί έγκρισης «Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου διανομής συνοικισμού Ελαίας, τ.κ. Σίδερης μεταξύ των 550, 551 και 554 κληροτεμαχίων Δ. Φιλιατών».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
37.
Έκφραση άποψης επί νέων προτάσεων για την μελέτη «Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας για τον Οδικό Άξονα “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι”»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
38.
Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και της εταιρείας «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ.».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
39.
Χρηματοδότηση έργου «Υδροδότηση Κεστρίνης» από πιστώσεις ΘΗΣΕΑΣ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
40.
Ματαίωση διάλυσης σύμβαση του έργου «Διαμόρφωση πηγής Ραβοστίβας» και συνέχιση εργασιών
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: