Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


Επικύρωση αποφάσεων 9ου /2015 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις κατά το έτος 2016. (Εισήγηση Δ/νση Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού Τμ. Τουρισμού).

2. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση FOOD EXPO 2016 που πραγματοποιείται το διάστημα 19-21/03/2016 στην Αθήνα. (Εισήγηση Δ/νση Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού Τμ. Τουρισμού).

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου Τέμπλου και των φορητών εικόνων Ι.Ν Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαργιάδων»,προϋπολογισμού 15.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστρίτσας», προϋπολογισμού 16.500,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση χώρων ποτίσματος ζώων στο Ανθοχώρι Μετσόβου ( Προμήθεια υλικών )» προϋπολογισμού 17.350,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού μουσείου Βίτσας Ζαγορίου» προϋπολογισμού 20.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, τεχνικά έργα και σημάνσεις σε περιοχές του Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού 297.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οροφής στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου , του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ.) για το έτος 2016, προϋπολογισμού 30.000,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .

10. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Συντονιστικό Όργανο με έδρα τα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», για την ανάδειξη και διατήρηση του Γεωπάρκου Βίκου – Αώου με την ονομασία «Επιτροπή Διατήρησης και Ανάδειξης Γεωπάρκου Βίκου – Αώου» και διακριτικό τίτλο «Ε.ΔΙ.Α.ΓΕ. Βίκου – Αώου».

11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) για την υλοποίηση του έργου: «Απομάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυτάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπέιρου ( Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 59.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

12. .Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η), πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Όρμου Παγανιά», Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας.».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: “ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ Α.Ε.”. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασμού Π.Η.).

13. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 10 η, α/α 8): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,7 MW, στο ρέμα Ελληνικό στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κόνιτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

14. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 7 - ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. τεμάχιο 230 -α της διανομής Σκλιάβη της Τ.Κ. Κυπαρίσσου του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαμπος Λέκκας..(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

15. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 7 - ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 500 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 612 τεμάχιο διανομής Προδρομίου, στη θέση «Κουτσουνίκια» της Τ.Κ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.»με τον διακριτό τίτλο «BIGPOWER Ο.Ε.».εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

16. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 7 -ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 545 τεμάχιο της Τ.Κ. Κυπαρίσσου του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαμπος Λέκκας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

17. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 7 - ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. τεμάχιο 173, στη θέση «Μπρίκα» της Τ.Κ. Πηγαδουλίων του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

18. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο (κατηγορία Α2, ομάδα 10η) λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού, ισχύος 0,97 MW, στο ρέμα Γκούρα στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου, Π. Ε. Ιωαννίνων.»Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: