Τηλεφωνικές πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα από την Deutsche Rentenversicherung ( LVA)

Για τους Έλληνες ασφαλισμένους και συνταξιούχους
Ο γερμανικός ασφαλιστικός και συνταξιοδοτικός φορέας Deutsche Rentenversicherung, (πρώην LVA Baden-Württemberg) , προσφέρει στους Έλληνες ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους τηλεφωνικές πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα.
Στα τηλέφωνα 0049/711 848-15111 και 0049/711 848 -15113 θα παρέχονται όχι μόνο γενικές, αλλά και επιμέρους πληροφορίες και διευκρινίσεις σε διαδικαστικά θέματα.
Οι παραπάνω τηλεφωνικοί αριθμοί είναι ενεργοποιημένοι κάθε Πέμπτη από 9 π.μ. έως 1 μ.μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: