Ορεινές Πέρδικες απελευθερώθηκαν στη Θεσπρωτία

Ζευγάρια ορεινής πέρδικας απελευθερώθηκαν στα βουνά της Θεσπρωτίας από την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να ενισχυθούν οι πληθυσμοί του είδους και με τη διαδικασία της φυσικής αναπαραγωγής, να επανεμφανιστούν με μόνιμα χαρακτηριστικά σε αυτές τις περιοχές. Οι πέρδικες αναπαράγονται στο εκτροφείο της Ομοσπονδίας. 
Η διαδικασία της απελευθερώσεως πραγματοποιήθηκε παρουσία υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας και τηρήθηκε απόλυτα το πρωτόκολλο που προβλέπεται, για τις απελευθερώσεις πτηνών της άγριας πανίδας στο φυσικό περιβάλλον. 

Τα πουλιά που απελευθερώθηκαν στο φυσικό περιβάλλον είναι γενετικά πιστοποιημένα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με το οποίο υπάρχει σταθερή συνεργασία, ενώ είναι σε ηλικία κατάλληλη (90-100 ημερών), ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στο φυσικό περιβάλλον.  Πριν την απελευθέρωσή τους, βρέθηκαν σε κατάλληλα διαμορφωμένους κλωβούς προσαρμογής, ώστε να είναι κατά το δυνατόν έτοιμα να επιβιώσουν στο φυσικό περιβάλλον.
katoci

Δεν υπάρχουν σχόλια: