Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:1.
1ο θέμα Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης με την Ανώνυμο Εταιρεία « topomet – Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία- Σύμβουλοι Μηχανικοί» σε εκτέλεση της 102 από 11/06/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων και του χρόνου καταβολής καθεμιάς εξ΄αυτών στην υπόθεση του εξώδικου συμβιβασμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

2.

2ο θέμα Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με αναλήψεις από λογαριασμό καταθέσεων με δικαιούχο την Τ.Κ. Αμπελώνας και Διαχείριση του λογαριασμού αυτού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
3.

3ο θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 157/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
4.

4ο θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
5.

5ο θέμα Ημερήσιας διάταξης

Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Γ΄Τριμήνου 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
6.
6ο θέμα Ημερήσιας διάταξης
Ανάκληση της υπ αρ 148/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Παραχώρηση έκτασης στην τ.κ. Λιά για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του σταθμού Ο.Τ.Ε.».
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
7.

7ο θέμα Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων Τ.Κ. Ραβενής”.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
8.

8ο θέμα Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας” και χορήγηση παράτασης προθεσμίας.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

9.

9ο θέμα Ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Βρυσούλα στο Κάτω Ξέχωρο».
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
10.

10ο θέμα Ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις δρόμων και μονοπατιών εντός οικισμού στο Τ.Δ. Γιρομερίου».
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

11.

11ο θέμα Ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Χαραυγής».
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
12.

12ο θέμα Ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Φιλιατών».
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

13.

13ο θέμα Ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Κάτω Ξεχώρου».
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
14.

14ο θέμα Ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις δρόμων εντός οικισμού στην Τ.Κ. Τρικορύφου».
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: