Ενημέρωση για το πρόγραμμα CLLD / LEADER στο Δήμο Φιλιατών

Σας ενημερώνουμε ότι την 01 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π. μ. η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο < ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ > διοργανώνει, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών, ενημερωτική ημερίδα/διαβούλευση για τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς της περιοχής στο πλαίσιο κατάρτισης του Στρατηγικού σχεδιασμού και των Δράσεων του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER < ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ >.


Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της προκήρυξης του εν λόγω έργου θα συζητηθούν:

ΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 < ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER> ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020 &
Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 < ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ > ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020

Οι ενδιαφερόμενοι Πολίτες και Φορείς, που τους αφορούν οι δράσεις του προαναφερόμενου προγράμματος, καλούνται να συμμετάσχουν στην εν λόγω διοργάνωση.
Ο Δήμος Φιλιατών διοργανώνει, φιλοξενεί και αναδεικνύει όλες τις πρωτοβουλίες/εκδηλώσεις που ενημερώνουν τους συμπολίτες μας για τα προγράμματα που τους αφορούν και κυρίως για αυτά που σηματοδοτούν επενδυτικές δραστηριότητες που ανακάμπτουν και αναπτύσσουν σταδιακά την Τοπική Οικονομία προσφέροντας ταυτόχρονα θέσεις απασχόλησης στους άνεργους νέους μας.Δεν υπάρχουν σχόλια: