1ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ :Τομείς ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν το νέο σχολικό έτος 2016-2017

Σας γνωρίζουμε ότι στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω τομείς ειδικοτήτων:
Πληροφορικής
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας με ειδικότητες:
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης

Στην Β’ Τάξη δύναται να εγγράφονται:
μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α’ Τάξη του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισοτίμων με τα απολυτήρια αυτά τίτλων σπουδών
απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) για απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου

Οι εγγραφές γίνονται από 20 – 30 Ιουνίου και από 1 – 12 Σεπτεμβρίου.
Στους μαθητές που φοιτούν στο σχολείο δίνεται η δυνατότητα να διαμένουν και να σιτίζονται στη μαθητική εστία του Δήμου Φιλιατών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: