Θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε. Π. "Ήπειρος 2014-2020" για διακηρύξεις έργων του Δήμου Ηγουμενίτσας

Με έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020" προς το Δήμο Ηγουμενίτσας διατυπώνεται η θετική γνώμη της υπηρεσίας για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθούν τα έργα:
«Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηγουμενίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 119,486.77 ευρώ
«Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ηγουμενίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 109,641.42 ευρώΔεν υπάρχουν σχόλια: