Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 12-08-2016 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 05-08-2016 συνεδριάσεως.
1. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Σεπτεμβρίου).
2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
3. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρο Νεότητας Φιλιατών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Καναλίου», αναδόχου εταιρείας ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.
5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) – Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού)», προϋπολογισμού € 96.000,00 με ΦΠΑ.
6. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/01-08-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
7. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
8. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στεγάστρου περιοχής Ασπραγγέλων», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
9. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας», προϋπολογισμού 21.000,00 € με ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: