Συνεδριάζεο το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 3η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις με αριθμ. 75 και 83/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
1.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων ΠαππάςΔεν υπάρχουν σχόλια: