Στα 5,5 εκ. ευρώ θα ανέλθει το κόστος αναστήλωσης της γέφυρας Πλάκας!

Μετά από αρκετή καθυστέρηση τη Δευτέρα υπογράφεται στην Αθήνα η νέα Προγραμματική Σύμβαση για το έργο της Αναστήλωσης της γέφυρας Πλάκας.  
Την ευθύνη του έργου αναλαμβάνει πλέον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο και θα χρηματοδοτήσει τις εργασίες με το ποσό των 5, 5 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στη νέα Προγραμματική Σύμβαση, συμβαλλόμενα μέρη θα είναι τα Υπουργεία Πολιτισμού και Υποδομών, η Περιφέρεια Ηπείρου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων.
Την κύρια ευθύνη επωμίζονται τα δύο Υπουργεία, καθώς όπως ανέφερε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, η συμμετοχή της Περιφέρειας (αλλά και των άλλων τοπικών φορέων) στη νέα Προγραμματική Σύμβαση έχει αναφορά κυρίως στο επιστημονικό σκέλος.
Το θέμα της συμμετοχής της Περιφέρειας στη νέα σύμβαση, τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς μόλις χθες στάλθηκε το σχέδιο της από το Υπουργείο. Ο κ. Καχριμάνης, έκανε ένα μικρό απολογισμό, λέγοντας ότι η Περιφέρεια και οι τοπικοί φορείς φέρανε σε πέρας με το παραπάνω τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει ως τώρα, εξήρε τη συμμετοχή του ΕΜΠ και του Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ και ανέφερε ότι για την Επιστημονική Επιτροπή προτείνει να συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας ο καθηγητής Γ. Σμύρης.

Το αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύνταξη της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, η έγκρισή τους και η διακήρυξη του διαγωνισμού εντός έξι μηνών από την υπογραφή της.  
Με τη νέα "Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης"- όπως είναι ο ακριβής τίτλος της-   η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, να παρέχει το σύνολο του επιστημονικού υλικού, των μελετών και των έργων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης Προγραμματικής Σύμβασης, να μεταφέρει το επιστημονικό υλικό που παρήχθη και αφορά τη διάσωση του αυθεντικού υλικού της γέφυρας στους εμπλεκόμενους φορείς, να ελέγχει και να συντηρεί τις προσβάσεις προς το έργο, να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  και στην Επιστημονική Επιτροπή του Έργου.
Το ΕΘνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο Έργο, να παρέχει τις προδιαγραφές, την άποψή του για τα κριτήρια επιλογής αναδόχου, τεχνική βοήθεια για την κατεύθυνση εκτέλεσης των μελετών, γνώμη επί  των παραδοτέων των μελετών, γνώμη για την επιλογή τεχνικού συμβούλου και φυσικά να συμμετέχει την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (τμήμα Ηπείρου) αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες ως τεχνικός σύμβουλος του έργου, να συμμετέχει στις δύο Κοινές Επιτροπές (Παρακολούθησης και Επιστημονικής), να μεταφέρει την εμπειρία των μελών του σε ιδιαιτερότητες του έργου κλπ.
Τέλος ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει το έργο, επιλύοντας πιθανά προβλήματα με όμορες διαδικασίες, να ενημερώνει την τοπική κοινωνία για την εξέλιξή του,  να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία, θα συμμετέχει δε και στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

proinoslogos

Δεν υπάρχουν σχόλια: