Συνεδριάζει το Δημοτκό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 10η του μηνός Απρίλη του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2016 σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν 3463/2006.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
2.
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
3.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση εισόδου Β' Δημοτικού σχολείου".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
4.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού, συν. Ελαίας στην Δ.Κ. Φιλιατών".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
5.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή προς πλατεία στο τ.δ. Τρικορύφου".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
6.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αποπεράτωση κοινόχρηστης τουαλέτας στο τ.δ. Φοινικίου".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
7.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην δ.κ. Φιλιατών".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
8.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις στο τ.δ. Κεστρίνης".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
9.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή γέφυρας Αχλαδέας - Φοινίκι".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
10.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο νεκροταφείο συν. Νεροχωρίου στην Τ.Κ. Κοκκινολιθαρίου".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
11.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
12.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων και κατασκευή τοιχίου εντός οικισμού στην τ.κ. Κεραμίτσας".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
13.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις στην τ.κ. Πηγαδουλίων".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
14.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τεχνικού στη θέση Λάκκος Μπρίβιδα στο τ.δ. Βρυσέλλας".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
15.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 'Κατασκευή διαβάσεων στην περιοχή κάμπου Ραγίου"
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
16.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Ασπροκκλησίου".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
17.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη δ.κ. Φιλιατών".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
18.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποχέτευση όμβριων στην τ.κ. Πλαισίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
19.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
20.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων τ.κ. Ραβενής".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
21.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην τ.κ. Ασπροκκλησίου".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
22.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων πόλης Φιλιατών".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
23.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
24.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην δ.κ. Φιλιατών".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
25.
1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Φιλιατών".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
26.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή πτερυγότοιχων στα τεχνικά του δρόμου Αχλαδέας - Κάμπου Φοινικίου".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
27.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Κάτω Ξεχώρου".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
28.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Φιλιατών"
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
29.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Σίδερης".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
30.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Σίδερης".

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: