Ξεκίνησε το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας σε Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας Πρέβεζας – ‘Ενωση Αγροτών σας ενημερώνει ότι, ξεκίνησε στις 24/01/2017 το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται για υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020» που λήγει στις 22/02/2017 μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω αρμόδιους υπαλλήλους μας.

Για το νομό Θεσπρωτίας: Θεοδώρου Νικόλαoς (2665024070 & 2665025483),
Για το νομό Πρέβεζας: Γκουλιούμη Ελένη (2682051190)

Δεν υπάρχουν σχόλια: