Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Αποδοχή Πίστωσης ποσού 80.000 Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α Α΄και Β΄βαθμού της χώρας». Χρηματοδότηση του Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρου Νεότητας Φιλιατών για την διενέργεια των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού και της Αποκριάς έτους 2016, έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Απόφαση ένταξης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Χορήγηση άδειας διέλευσης αγωγών άρδευσης από αγροτικούς ή δημοτικούς δρόμους Δ.Ε. Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2016 στο Δήμο Φιλιατών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Έγκριση δαπανών και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν 3463/2006.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α' τριμήνου 2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων 2016
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: