Αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Πολύτεκνων Φιλιατών

Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ     προσκαλεί  τα  μέλη  του   σε  Γεν.  Συνέλευση  και  Αρχαιρεσίες     νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  γιά  τις  24/03/2016  ημέρα  Πέμπτη  και   ώρα   08.30΄ π.μ.  στα  γραφεία  του  Συλλόγου.
  Μη    επιτευχθησομένης   απαρτίας    κατά  την  άνω  ημερομηνία     θα  πραγματοποιηθεί   εκ  νέου   στις  31  / ΜΑΡΤΙΟΥ  /2016    ημέρα    Πέμπτη  ,  την  αυτή  ώρα  ,  τον αυτό  τόπο  , με   όσα  μέλη   και  αν  παρευρεθούν  .  Όσοι  επιθυμούν  να  εκλεγούν  στο  νέο  Δ.Σ.  πρέπει   να  υποβάλλουν  υποψηφιότητα   μέχρι  την και Δευτέρα  28/03/2016    στα  γραφεία  του  Συλλόγου .

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπύρος  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: