Ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΔΕΗ από τον Δήμο Φιλιατών

Μετά την πράξη της διακοπής ρεύματος, που προέβη η ΔΕΗ, στο Δημαρχείο Φιλιατών στις 08/03/2016, ο Δήμος κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της ζητώντας επιπλέον και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής . Αυτή συζητήθηκε την 11/03/2016, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας.
Η πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο της αίτησης, τα επιδειχθέντα έγγραφα και αφού άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους και όσα είπαν οι μάρτυρες, ΧΟΡΗΓΗΣΕ προσωρινή διαταγή και ΑΠΟΓΟΡΕΎΣΕ προσωρινά την διακοπή της ηλεκτροδότησης των δημοτικών εγκαταστάσεων και δικτύων του Δήμου Φιλιατών μέχρι την συζήτηση της αίτησης.
Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να προβεί στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον κάθε αρμόδιου φυσικού προσώπου που ευθύνεται για τη μη προγραμματισμένη διακοπή του ρεύματος στις έξι τα ξημερώματα που έγινε στις 08/03/2016 στο Δημαρχείο Φιλιατών διεκδικώντας την αποκατάσταση της ζημίας, που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις του Δημαρχείου και της ταλαιπωρίας των δημοτών που δεν εξυπηρετήθηκαν από την εν λόγω ενέργεια, .
Ελπίζουμε, στο μέλλον, να επικρατήσουν ψυχραιμότερες απόψεις εκ μέρους των ιθυνόντων της ΔΕΗ ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: