Ιωάννινα Πολιτιστική Πρωτεύουσα.Η επίσημη αξιολόγηση…

Πήγαμε για την Πολιτιστική με πρόταση για… φεστιβάλ!
Τι γράφουν οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες
Απουσίαζε η Ευρωπαϊκή διάσταση... Υπήρχε συγκεντρωτισμός... Έλλειπαν οι συνεργασίες με το καλλιτεχνικό δυναμικό... Παρουσίαζε μεγάλο ρίσκο το οικονομικό σκέλος καθώς στηρίζονταν σε ένα τραπεζικό ομόλογο...
Αυτοί είναι επιγραμματικά οι λόγοι, για τους οποίους απορρίφθηκε ο φάκελος των Ιωαννίνων για την υποψηφιότητα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Και οι λόγοι παρουσιάζονται πλέον από την Επιτροπή που αξιολόγησε τις δεκατέσσερις υποψηφιότητες και η οποία έδωσε στη δημοσιότητα το αναλυτικό της πόρισμα.
Στο πολυσέλιδο υπόμνημα, γίνεται εκτενής αναφορά σε όλες τις προτάσεις και καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζαν.
Αυτό που γίνεται σαφές, είναι ότι ακόμη και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα των Ιωαννίνων, δεν αξιοποιήθηκαν, όπως είναι για παράδειγμα οι απόδημοι Ηπειρώτες... Κι αυτό το καταγράφουν και το λένε οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες..
Επίσης γίνεται σαφές, ότι υπήρχε μία μεγάλη ευκαιρία για την πόλη η οποία χάθηκε από τις λαθεμένες επιλογές που ακολουθήθηκαν και όχι από συνωμοσίες που υπήρξαν στο παρασκήνιο.
Αυτό που παρουσίασαν τα Γιάννινα, έμοιαζε περισσότερο με πρόταση για ένα ετήσιο καλλιτεχνικό φεστιβάλ και όχι για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Η αξιολόγηση της Επιτροπής για την πρόταση των Ιωαννίνων είναι η ακόλουθη:
Τα Ιωάννινα παρουσίασαν την πρότασή τους με το θέμα «εδώ και πέρα».
Με το να γίνουν ΠΠΕ τα Ιωάννινα θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο «σήμα», αναβιώνοντας τις αστικές, περιαστικές κι αγροτικές περιοχές, ενισχύοντας τον τουρισμό, την προσέλκυση επιχειρηματικών ευκαιριών, την ανακατασκευή των δικτύων συνεργασίας και την εκπαίδευση των κατοίκων της πόλης κοινωνικά, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά.
Η πόλη επιθυμεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στο χάρτη της Ελλάδας - ειδικά μεταφορικά, επιδιώκοντας να θέσει η ίδια εκ νέου τον εαυτό της στον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό χάρτη της Ευρώπης.
Η πρόταση περιλαμβάνει την πόλη των Ιωαννίνων και επιλεγμένα χωριά και περιοχές στην περιφέρεια της Ηπείρου.
Το πρόγραμμα έχει εννέα θέματα: Λίμνη Αφηγήσεις, Πέρα από την Ευημερία: Ευεργεσία και Διαφωτισμός, Πέρα από τις δυνάμεις - η σκοτεινή πλευρά της πολιτικής, Πέρα από τις Κοινότητες, Πέρα από τη φύση, Πέρα από την Κληρονομιά, Πέρα από τη ζωή, Πέρα από την Επιστήμη και Πέρα από τα Όρια.
Η πρόβλεψη του προϋπολογισμού είναι 24.617.000 εκ των οποίων 12.797.000 διατίθενται για τις δαπάνες του προγράμματος.
Υπάρχει μια δημοτική πολιτιστική στρατηγική για το 2019. Ο φάκελος υποψηφιότητας έχει την υποστήριξη όλων των μεγάλων πολιτικών κομμάτων.
Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και η πολιτιστική στρατηγική καλύπτουν τα ίδια αντικείμενα, κάτι που είναι ασυνήθιστο, αφού μια πολιτιστική στρατηγική έχει συνήθως ένα ευρύτερο πεδίο και πεδίο εφαρμογής.
Η επιτροπή σημείωσε ότι το πρόγραμμα καθορίζεται στο φάκελο υποψηφιότητας. Αυτό ορίζεται ως ένα πλήρες ετήσιο πρόγραμμα με τα ενδεικτικά σχέδια προϋπολογισμών προσθέτοντας έως και τις δαπάνες του προγράμματος στο τμήμα οικονομικών. Αυτός ο βαθμός του εκ των προτέρων σχεδιασμού είναι σπάνιος σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού, περίπου πέντε χρόνια νωρίτερα.
Η επιτροπή αισθάνθηκε ότι από το πρόγραμμα έλειπε ένα συνεκτικό καλλιτεχνικό όραμα και ήταν πιο κατάλληλο για μια ετήσια εκδήλωση καλλιτεχνικού φεστιβάλ. Υπήρχαν πολλά επιμέρους έργα που ξεχώρισαν (όπως για παράδειγμα, η Κιβωτός του ήχου), αλλά η επιτροπή δεν είδε το ίδιο πειστικά την άποψη ότι «μια μεγάλη έμφαση δίνεται στην πολιτιστική κληρονομιά και λαογραφία με λιγότερη έμφαση στην σύγχρονη κουλτούρα ».
Το πρόγραμμα επρόκειτο να παραδοθεί μέσω του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου και η επιτροπή δεν πείσθηκε για την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του ανεξάρτητου τομέα της τέχνης (ενός δυνατού τομέα) και των μεμονωμένων καλλιτεχνών.
Υπήρχαν πολλά έργα που βασίζονταν σε καινοτόμες ψηφιακές τεχνικές και η Επιτροπή σημείωσε την πρόθεση για μια ζωντανή ροή γεγονότων (Livestream), αν και σε πληρωμένη βάση. H πιθανότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα δεν ήταν πλήρως καλυμμένη και ανεπτυγμένη στην πρόταση.
Η Ευρωπαϊκή Διάσταση ήταν υπανάπτυκτη για ένα πρόγραμμα σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού, περισσότερο δεδομένου ότι στην πρόταση υποψηφιότητας ορίζεται το πλήρες σχέδιο για τις δραστηριότητες του έτους.
Λίγες καλλιτεχνικές οργανώσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται στην πρόταση και η επιτροπή δεν αισθάνθηκε ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα θα οδηγήσει σε αυξημένη κατανόηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών στην Ευρώπη και όχι σε μια εκ νέου έμφαση της καλλιτεχνικής παραγωγής της ίδιας της πόλης.
Η παρουσίαση τόνισε τον αξιέπαινο τρόπο που η πόλη είχε αντιμετωπίσει την εισροή προσφύγων πριν από μια δεκαετία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό σενάριο υπό τις παρούσες συνθήκες.
Η επιτροπή εκτίμησε τις προσπάθειες να συμμετάσχει ένα ευρύ φάσμα εθελοντών, με πάνω από 12.000 σήμερα εγγεγραμμένους.
Η επιτροπή χαιρέτισε τις προσπάθειες να εμπλακεί στη διοργάνωση η παγκόσμια διασπορά από την περιοχή –οι απόδημοι Ηπειρώτες-. Αυτό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε κοινή χρήση των καλλιτεχνικών συνεργασιών από όλο τον κόσμο.
Η πρόταση υποψηφιότητας όμως περιορίστηκε στην εξήγηση της για την δημιουργία κοινού και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στα σχολεία.
Η υποψηφιότητα πρότεινε έναν νέο τρόπο χρηματοδότησης της ΠΠΕ με πάνω από το 90% των λειτουργικών εσόδων να προέρχονται από τοκοφόρα χρηματοοικονομικά μέσα εκδιδόμενα από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η επιτροπή αισθάνθηκε ότι αυτό έχει μία δυναμική, ιδίως με τη συμμετοχή της διασποράς, που επιθυμεί να συνδεθεί με τον τόπο καταγωγής της.
Ωστόσο, η επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι για το 90% των συνολικών εσόδων, ο κίνδυνος ήταν πολύ υψηλός για μια τέτοια νέα και μη δοκιμασμένη προσέγγιση της χρηματοδότησης.
Η άλλη συνέπεια της εξάρτησης της χρηματοδότησης από το ομόλογο ήταν επίσης εμφανής, από το γεγονός ότι το δημοτικό συμβούλιο είχε την πρόθεση να επενδύσει ένα σχετικά μικρό ποσοστό στο πολιτιστικό πρόγραμμα. Η επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι το 31% των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το μάρκετινγκ, είναι πολύ περισσότερο από ό, τι στις πρόσφατες ΠΠΕ και θα περιορίσει το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος.
Συνολικά η επιτροπή εκτιμά έναν «ήχο» σχετικά τοπικού προγράμματος με κάποια καινοτόμα χαρακτηριστικά.
Υπήρξε η εκτίμηση υψηλού κινδύνου για το ποσό που χρεώνουν για live streaming-ζωντανή ψηφιακή αναμετάδοση (μια μέθοδος η οποία δεν έχει τελειοποιηθεί για την απαιτούμενη απόδοση υψηλής ποιότητας στις τέχνες και τα πνευματικά δικαιώματα για τους πιο δημοφιλείς ψυχαγωγούς θα ήταν δύσκολο να αποκτηθούν).
Από το πρόγραμμα έλειπε ο διεθνισμός, ο οποίος αποτελεί βασικό κριτήριο για την ΠΠΕ.
Η χρηματοδότηση θεωρήθηκε ως πολύ επικίνδυνη.
Το κείμενο παρατίθεται στα αγγλικά και ολόκληρο μπορείτε να το δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: