Στο νέο ΕΣΠΑ μεταφέρονται 4 έργα αγροτικής ανάπτυξης στο Δήμο Φιλιατών

Στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μεταφέρονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις τα έργα «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πόλης Φιλιατών», «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Πλατάνου και Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών», «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών» και «Ασφαλοτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Σαγιάδας». Αυτό επιβεβαιώνεται από την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχετική ερώτηση

Στην απάντηση διευκρινίζεται ότι τα έργα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για να μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς: α. αποτελούν έργα της προηγούμενης περιόδου που δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015 και β. ο Δήμος Φιλιατών είχε υποβάλει εγκαίρως, το Νοέμβριο του 2015, το 1ο αίτημα πληρωμής για κάθε έργο. Σημειώνεται επίσης ότι τυπική μεταφορά των έργων και η καταβολή της πρώτης πληρωμής του έργου που έχει αιτηθεί ο Δήμος θα πραγματοποιηθεί μετά τον καθορισμό του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια: