Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ενέκρινε:
Το πρακτικό διαγωνισμού για την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών (Τσαμαντά- Λια- Λεπτοκαρυά- Βροσύνα), προϋπολογισμού 160.000 ευρώ. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

Την ανάθεση έργου για την "Αντικατάσταση ψυκτικού συστήματος εγκατάστασης του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού, προεκτιμώμενης αμοιβής 10.000 ευρώ.
Τη δημοπράτηση του έργου για τη συντήρηση του αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας, προϋπολογισμού 24.100 ευρώ.

Επίσης στην προηγούμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. αναδείχτηκε ανάδοχος (Κ/Ξ Κρικώνη Άννα- Βώττης Παναγιώτης) για το έργο ολοκλήρωσης των εργασιών στην αίθουσα βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ και για τη συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού οδικού Δικτύου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ (Ανάδοχος: Λάμπρος Ελ. Γεωργούλας ΕΔΕ).Δεν υπάρχουν σχόλια: