Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 21η του μηνός Δεκέμβρη του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:1.
Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2015.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων και Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
2.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Δ.Σ. << Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου έτους 2015>>
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
3.
Έγκριση δαπάνης- έγκριση διάθεση πίστωσης και ανάθεσης από το Δ.Σ της εργασίας << συντήρηση δεξαμενών ποσού 2.000,00 ευρώ>>.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
4.
Καθορισμός μιας (1) ειδικότητας για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
5.
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτος 2016.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
6.
Ορισμός αρμόδιου οργάνου από το Δήμο Φιλιατών για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Γκίζας Χρήστος
7.
Παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κεστρίνης από την Ένωση ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας στο Δήμο Φιλιατών
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
8.
Υπογραφή νέας σύμβασης παραχώρησης για ακίνητο στην Τ.Κ Γαρδικίου του Δήμου Φιλιατών με τον Ο.Τ.Ε για την υπάρχουσα εγκατάσταση σταθμού Ο.Τ.Ε
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
9.
Αίτημα του κ. Κώστα Δελλάρη με αριθμ. πρωτ. 12893/14-12-2015 με θέμα: Διακοπή μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης>> που αφορά την διοικητική υποστήριξη του έργου<< Αξιοποίηση – ανάπλαση παραλίας Μπούκας – Παππαδιάς>>.
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
10.
Αίτημα του κ. Κώστα Δελλάρη με αριθμ. πρωτ. 12893/14-12-2015 με θέμα: Διακοπή μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης>> που αφορά την διοικητική υποστήριξη του έργου<< Αξιοποίηση – ανάπλαση χώρου από φάρο Σαγιάδας μέχρι κατασκήνωση.
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
11.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 54/2015απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ περί :<< Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου Δ.Σ. ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, και αποζημίωση στα μέλη του Δ.Σ για κάθε συνεδρίαση για το οικ. έτος 2016.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
12.
Διαγραφή χρεών ύδρευσης.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
13.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ με θέμα: Διαγραφή οφειλής ύδρευσης του Παιδικού Σταθμού Σαγιάδας – ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
- Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
14.
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 105 /2015 απόφασης του Δ.Σ με Θέμα: Κανονισμός ύδρευσης Δήμου Φιλιατών.

- Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
15.
Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Χαραυγής για το οικ. έτος 2016.
- Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
16.
Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Λιά για το οικ. έτος 2016.
- Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
17.
Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Βαβουρίου για το οικ. έτος 2016.
- Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

18.
Γνωμοδότηση σχετικά με την χορήγηση από τη Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας επί Δημόσιας έκτασης στον Λάμπρου Σπυρίδωνα του Ιωάννη στην Τ.Κ. Ραγίου.
- Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

19.
Άδεια Παραγωγού Αλιευμάτων- Αλιέα πωλητή Λαικών αγορών.
- Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
20.
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
- Εισηγητής :Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
21.
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
22.
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ»
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
23.
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ Φιλιατών (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΤΣΙΛΙΑ)»
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
24.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
25.
Έγκριση μελέτης «Νέα πορεία αγωγού προσαγωγής λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Φιλιατών»
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
26.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αχλαδέα-Φοινίκι»
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
27.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΥΝ. ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ»
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
28.
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας»
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων


Δεν υπάρχουν σχόλια: