Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
Κατανομή πιστώσεως ποσού 10.700,00 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( Σ.Α.Τ.Α). >>
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
2.
Διαγραφή οφειλής του Γεώργιου Λάζου από μίσθωμα εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
3.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Υδροδότηση Κεστρίνης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
4.
Παραίτηση Αντιπροέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φιλιατών και τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 12/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
5.
Διακανονισμός οφειλών της Εταιρείας<< ΝΗΡΕΥΣ>> Ιχθυοκαλλιέργιες Α.Ε
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
6.
Διαγραφή οφειλών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
7.
Έγκριση νέων παροχών ύδρευσης εκτός οικισμού.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
8.
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Χωματουργικές εργασίες στο δ.δ. Σαγιάδας
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
9.
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση στο τ.δ. Κεστρίνης.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
10.
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη – διαμόρφωση κατασκευή πλατείας δ.δ. Ριζού
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
11.
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή διώρυγας κατά μήκος του αναχώματος Ραγίου – Κεστρίνης
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
12.
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου τ.δ. Σαγιάδας
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
13.
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο δ.δ. Σμέρτου
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
14.
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο τ.δ. Σαγιάδας
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
15.
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου <<Αγροτική οδοποιία στα δ.δ. Βρυσέλλας και Αχλαδέας>>
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Δεν υπάρχουν σχόλια: