Η Πολυκλινική από το Μπάρι στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Πραγματοποιείται αύριο Τρίτη, στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πολυκλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Bari στα πλαίσια του προγράμματος CITIZEN CARE, διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας 2007 – 2013.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των υποδομών υγείας στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.
Στην συνάντηση θα μετέχουν στελέχη της Διοίκησης της Πολυκλινικής του Παν. Νοσοκομείου του Bari , οι διευθυντές της Παθολογικής και Νεφρολογικής κλινικής και αντίστοιχη αντιπροσωπία από το Γεν Νοσοκομείο Φιλιατών και στελεχών των Κτηριακών Υποδομών Α.Ε.
Θα εξεταστούν τρόποι αναβάθμισης της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών και θα αναζητηθούν τρόποι αύξησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας για τους κατοίκους της περιοχής και ιδιαίτερα σε ομάδες όπως μεταναστών τουριστών κλπ .
Επίσης θα αναζητηθούν μέθοδοι βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Τέλος θα διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας (MOU ) διάρκειας 3 ετών όπου θα γίνεται ενδελεχής περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών και ενεργειών των συμβαλλόμενων Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: