Έργα καταπολέμησης του δάκου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Η Οικ. Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση έργων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων και τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 105.042 ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: