Αυτοί είναι οι διδάσκοντες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων

Δεκατρείς είναι οι διδάσκοντες καθηγητές της νεοσύστατης Αρχιτεκτονικής Σχολής, τα μαθήματα της οποίας άρχισαν ήδη από τις 5 Οκτωβρίου.
Τρεις από τους διδάσκοντες έχουν ήδη εκλεγεί, ισάριθμοι διδάσκουν και σε άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου και οι υπόλοιποι είναι συμβασιούχοι.
Οι διδάσκοντες καθηγητές αυτή τη στιγμή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι οι εξής:

Χρήστος Παπούλιας, Καθηγητής, Αγγελική Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγήτρια, Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος, Αν. Καθηγητής. Συμβασιούχοι καθηγητές (Π.Δ. 404/80): Απόστολος Πάνος, Ιωσήφ Δακορύνιας, Ιάσων Πανταζής, Σταύρος Αλυφραγκής, Άγγελος Φλώρος, Νικ. Πατσαβός, Δημ. Φράγκος. Διδάσκουν επίσης οι Νικ. Κατσικούδης, Καθηγητής, Γ. Σμύρης, Επίκ. Καθηγητής και Αρετή Αδαμοπούλου, Αν. Καθηγήτρια. Οι ανωτέρω διδάσκουν ήδη και στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Βασικοί στόχοι
«Βασικοί στόχοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι ο διεθνής προσανατολισμός, μέσω ψηφιακών τεχνολογιών και πολιτισμού (design, τέχνες και συνεργασίες) και η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής, με τα υπό σύσταση νέα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών», ανέφερε στον «Π.Λ.» ο Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθηγητής Ανδρέας Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανης, προσθέτοντας ότι η Σχολή, μέσω καινοτόμων προτάσεων και δράσεων, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ηπείρου.
Από το επόμενο και μετά ακαδημαϊκό έτος, σημείωσε ο κ. Φωτόπουλος, θα προσλαμβάνεται και νέο διδακτικό προσωπικό, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του νεοσύστατου Τμήματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: