Ιδρύεται Δ.Ι.Ε.Κ. στους Φιλιάτες

Mε την Γ4α/Γ.Π.12972/22-5-2015 ( ΦΕΚ 1038/3-6-2015 τ.Β΄) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ιδρύεται στους Φιλιάτες Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις, το οποίο αποτελεί παράρτημα του Νοσοκομείου μας.
Το Δ.Ι.Ε.Κ. θα στεγαστεί στην υπό ανακαίνιση πτέρυγα του Νοσοκομείου, όπου διαμορφώνονται οι κατάλληλες υποδομές από 15-9-2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2664023181 και 2664360217.


Δεν υπάρχουν σχόλια: