Ακίνητα "αγνώστου ιδιοκτήτη" περνούν στο Ελληνικό Δημόσιο

Στην Θεσπρωτία από Ασπροκκλήσι και Πλαίσιο   
Ακίνητα «Αγνωστου Ιδιοκτήτη» σε 111 περιοχές σε όλη την Ελλάδα περνάνε στο Ελληνικό Δημόσιο εντός του 2018.
Πρόκειται για ακίνητα τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δήλωσαν στο Κτηματολόγιο, για οποιοδήποτε, συχνά ανυπαίτιο, λόγο, ή τα δήλωσαν με σοβαρά σφάλματα.
Ειδικά ομογενείς που βρίσκονται σε περιοχές του κόσμου όπου η επικοινωνία με το ελληνικό στοιχείο είναι δύσκολη, μπορεί να μην έχουν εισέτι πληροφορηθεί για το Κτηματολόγιο και τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν δηλώσει κάποια πατρική κληρονομητέα περιουσία την οποία και κινδυνεύουν πλέον να απωλέσουν.

Τα ακίνητα αυτά βρίσκονται σε 111 πόλεις και περιοχές της χώρας όπου συμπληρώνονται 14 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των πρώτων κτηματολογικών γραφείων, προθεσμία στην οποία χάνεται οριστικά η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και συνεπώς και το ίδιο το ακίνητο.
Σύμφωνα με την σχετική λίστα, στην Ήπειρο ακίνητα που περνάνε στο ελληνικό δημόσιο έχουν καταγραφεί από το Κτηματολογικό Γραφείο Άρτας στην περιοχή της Φιλοθέσης, από το Κτηματολογικό Θεσπρωτίας στο Ασπροκκλήσι και στο Πλαίσιο και από το Κτηματολογικό Πρέβεζας στη Νέα Κερασούντα.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς επεσήμανε την ανάγκη άμεσης νομοθετικής παράτασης της προθεσμίας αυτής έως τουλάχιστον την 20ετία της έκτακτης χρησικτησίας του Αστικού Κώδικα, ώστε να μην πάσχει από αντισυνταγματικότητα η διαδικασία της αφαίρεσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας από αυτούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν τη δήλωσαν.
Σημείωσε ακόμη ότι ενώ η σχετική νομοθεσία προβλέπει αποζημίωση των ιδιοκτητών που θα χάσουν την περιουσία τους από τη διαδικασία αυτή, στον προϋπολογισμό του κράτους δεν προβλέπεται κανένα σχετικό κονδύλι, πράγμα που σημαίνει ότι πρακτικά δεν υφίσταται ούτε η δυνατότητα αποζημίωσης.Δεν υπάρχουν σχόλια: