Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα:


1.
Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
Σημείωση: Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου θεωρείται κατεπείγουσα για τον εξής λόγο:
Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι: διότι το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 41842/23-12-2016 που περιήλθε στην υπηρεσία μας την 27/12/2016 αναφέρει ότι μέχρι στις 31/12/2016 θα πρέπει να προβούμε στην ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης για την καταχώρηση των αποφάσεων στο πληροφορικό σύστημα του οικείου φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: