Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 07η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
Έγκριση αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μποροδήμος Ιωάννης - Παππά Ουρανία
2.
Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
3.
Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικοτήτων καθαριότητας, φύλαξης και μαγειρείου για την Μαθητική εστία Φιλιατών έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
4.
Απόφαση επί της αιτήσεως ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου α) για πρόωρη λύση μίσθωσης δημοτικού ξενώνα Φιλιατών, β) κατάπτωση η μη της εγγυητικής επιστολής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια: