Επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους Δήμους όλης της χώρας από την 1η Ιανουαρίου

Επέκταση από 1/1/2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους Δήμους όλης της χώρας.
Το ΚΕΑ αφορά ενίσχυση απόρων πολιτών σε συνδυασμό με Υπηρεσίες Ένταξης στην Αγορά Εργασίας και συμπληρωματικές Κοινωνικές Υπηρεσίες.
– ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 1) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (άτομο) 2) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό (οικογένεια) και
3) Άστεγους.

– ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ – Κατώφλι (Κατώφλι σημαίνει ότι το κάθε νοικοκυριό -μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο- δεν μπορεί να πέσει κάτω από αυτό το όριο που αναγράφεται στην στήλη «ΜΗΝΙΑΙΟ»
και όχι ότι το κάθε νοικοκυριό θα λάβει αυτό το ποσό) : 1) Υπόχρεος : 200 € , 2) ενήλικο εξαρτώμενο μέλος : 100 € , ανήλικα εξαρτώμενα μέλη : 50 € .Παράδειγμα :
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΤΗΣΙΟ
ΑΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 200 € 2.400 €
ΖΕΥΓΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 300 € 3.600 €
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 1 ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 350 € 4.200 €
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 400 € 4.800 €
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 3 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 450 € 5.400 €
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 4 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 500 € 6.000 €
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 1 ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 400 € 4.800 €
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 1 ΕΝΗΛΙΚΟ & 1
ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 450 € 5.400 €
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 2 ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 500 € 6.000 €
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ & 1
ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 500 € 6.000 €
Το δηλούμενο εισόδημα για την ένταξη στο πρόγραμμα αφορά τους τελευταίους 6 μήνες πριν την ημέρα υποβολής της αίτησης . Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 90.000 € (φορολογιτέα αξία) για μονοπρόσωπο νοικοκυριό , προσαυξανόμενη κατά 15.000 € για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 €., ενώ η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6.000 €. Το ύψος των καταθέσεων δεν μπορεί να ξεπερνά το 6πλάσιο του δικαιούμενου ποσού ΚΕΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η αίτηση για το ΚΕΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά :
1) ο κάθε πολίτης μπορεί με τον προσωπικό κωδικό taxis , να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτησή του (μόνος του ή στον λογιστή του) .
2) στα ΚΕΠ
3) στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας
Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχει αναντιστοιχία δηλωθέντων στοιχείων ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου του και να συνεχίσει την αίτησή του από εκεί.
Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ημέρα αιτήσεως : ΑΦΜ , ΑΜΚΑ , IBAN με το όνομα του αιτούντα , αριθμός κινητού τηλεφώνου , email , συμπληρωμένο έντυπο συναίνεσης (βρίσκεται αναρτημένο στο : https://www.keaprogram.gr/pub/Home/Contact )
Πληροφορίες : Δ/νση Πρόνοιας Δήμου Ηγουμενίτσας
Αγ. Αποστόλων 43 –Νέο Λιμάνι
Τηλ : 2665029071 – 2665021004-03
Αρμόδιοι υπάλληλοι :Μαρία Αναγνωστοπούλου και Εύη Τζοβάρα
Ο Αντιδήμαρχος
Ελευθέριος Κώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια: