Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 4η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου στο έργο "Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασπροκκλησίου".
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φιλιατών".
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Σκάλας Φιλιατών".
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
Δημοπράτηση αδέσποτων βοοειδών στην Τ.Κ. Φανερωμένης.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας , δημόσιας έκτασης της Τ.Κ. Ασπροκκλησίου στην Οικονόμου Κασσιανή του Βασιλείου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια: