Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
Αποδοχή Επιχορηγήσεων - Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016
- Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. κ. Παππά Ουρανία & Μποροδήμος Ιωάννης
2.
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αχλαδέας σε άπορο.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
3.
Εκμίσθωση Δημοτικού Κτιρίου του Δήμου Φιλιατών στην Τ.Κ. Πλαισίου.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
4.
Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Λιά.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
5.
Διαγραφή οφειλών ύδρευσης.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
6.
Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων του κ. Δημάρχου για τη μετάβασή του στην Αθήνα , έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
-Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία


Δεν υπάρχουν σχόλια: