Δήμος Ηγουμενίτσας: Συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας υπέγραψε ο Δήμος Ηγουμενίτσας με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
Το Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας στοχεύει:
• στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων για την ανάδειξη, διάσωση και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, που καλύπτουν την περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας

• στην υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας του ΙΜΕ σε θέματα πολιτιστικά και ιστορικά, που αφορούν στην περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας και που δύνανται να αξιοποιηθούν από το ΙΜΕ στο πλαίσιο των σκοπών του για την ανάδειξη του πολιτισμού της περιοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας.
• στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης πολιτιστικών έργων και
• στη διάδοση και προβολή των δράσεων των δύο φορέων, τόσο στην περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό

Δεν υπάρχουν σχόλια: