Έγκλημα και τιμωρία!!!

Του Σταύρου Κωστάρα

Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή τον πρόσφατο απολογισμό για το έτος 2015 του Δήμου Φιλιατών και εκ των διαπιστώσεων προκύπτει ότι τα οικονομικά προβλήματα του Δήμου αυτού, όπως άλλωστε και αρκετών άλλων στην Ελλάδα, εξακολουθούν να παραμένουν μεγάλα.
Ο Δήμος αυτός όμως έχει μία ιδιαιτερότητα που δεν την έχουν  παρά ελάχιστοι Δήμοι στην χώρα.
Εκτός από τα πολύ μεγάλα χρέη που κληρονόμησε την 1-1-2011 η τότε δημοτική αρχή ( περίπου 3.500.000 για τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Φιλιατών και Σαγιάδας), από τον κλείσιμο των ισολογισμών των ετών 2005-2010 για τον Καποδιστριακό Δήμο Φιλιατών,  οι οποίοι δεν είχαν γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, προέκυψαν και ελλείμματα συνολικά 4.700.000 ευρώ, τα οποία είναι επιπλέον των χρεών. Είναι δηλαδή χρήματα που λείπουν από τα ταμεία ή για τα οποία δεν γνωρίζει κανείς που πήγαν!!!

Αυτά τα χρήματα πιθανόν κάποιοι να τα έχουν πάρει για να λείπουν και να μην δικαιολογούνται από τα υπάρχοντα παραστατικά στα ταμεία του Δήμου! Ένα μέρος από αυτό το ποσό, 1.683.478,47 ευρώ δηλαδή,  ήταν ταμειακό έλλειμμα το οποίο προέκυψε  από τον διενεργηθέντα Οικονομικό και Διαχειριστικό έλεγχο περιόδου 1/1/2008 - 11/11/2009 των Επιθεωρητών Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου, και το οποίο καταλογίστηκε ως απαίτηση στην Ταμία του Δήμου. Για αυτό το ποσό έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των υπευθύνων και η δικάσιμος, μετά από αναβολές, ορίστηκε κάπου τον Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά.

Ο Δήμος όμως, εκτός από οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες,  οφείλει να κινητοποιηθεί έγκαιρα και να ζητήσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά την δίκη και, κατά την γνώμη μου, πρέπει ακόμη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ορίσει και κατάλληλο δικηγόρο ειδικό επί των θεμάτων αυτών, ο οποίος και θα εκπροσωπήσει τον Δήμο. Αυτό θα πρέπει να γίνει έγκαιρα τόσο για να προετοιμαστεί κατάλληλα ο δικηγόρος, όσο και για υπάρξει χρόνος να του παρασχεθούν όλα τα στοιχεία, πορίσματα, κλπ, αλλά κυρίως για να λάβει γνώση της δικογραφίας.

Τα χρήματα αυτά τα οποία λείπουν είναι χρήματα των δημοτών και σε αυτούς πρέπει να επιστραφούν. Ο Δήμος σαν εκπρόσωπός τους οφείλει να προβεί σε κάθε ενέργεια η οποία θα προασπίσει τα συμφέροντα τους και να διεκδικήσει, εκτός από την τιμωρία των υπευθύνων, και την επιστροφή όσον το δυνατόν περισσότερων  από τα χρήματα που λείπουν.  

Μαθαίνω με έκπληξή μου ότι μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει ενέργειες, αν και η δίκη είναι από αναβολή και πιθανόν να μην παραστεί δικηγόρος από την πλευρά του Δήμου ο οποίος και θα προασπίσει τα συμφέροντά του. Χρόνος υπάρχει αρκετός και για να ληφθούν οι αποφάσεις που προβλέπονται, και να αναζητηθεί ο κατάλληλος δικηγόρος που θα εκπροσωπήσει το Δήμο. Όσο και αν δεν προβλέπεται ρητά από τον νόμο η υποχρέωση αυτή.

Σε αντίστοιχη περίπτωση ταμειακών ελλειμμάτων ο Δήμος Ιωαννιτών αποφάσισε ομόφωνα την 17 Δεκεμβρίου 2015 να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του πρώην ταμία του Δήμου και της πρώην διευθύντριας οικονομικών υπηρεσιών για έλλειμμα ποσού 1.650.000 ευρώ Ο δε Δήμαρχος Ιωαννιτών τόνισε ότι η παράσταση πολιτικής αγωγής πρέπει να δηλωθεί για την αποκατάσταση τόσο της υλικής όσο και της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη ο Δήμος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: