Ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Περιφέρεια Ηπείρου

Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιήθηκαν στην Ήπειρο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013, παρουσιάζονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Europe in my Region 2016» (Open EU Project Days).
Η εναρκτήρια εκδήλωση έγινε ταυτόχρονα σήμερα και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, στις οποίες παρέστησαν και χαιρέτισαν Αντιπεριφερειάρχες, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος και εκπρόσωποι των Εφορειών Αρχαιοτήτων, καθώς οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη συνεργασία τους.


Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος 2007-2013" κρίνονται απόλυτα επιτυχημένα τόσο ποσοτικά, όσο κυρίως ποιοτικά. Όπως τονίστηκε στις εναρκτήριες εκδηλώσεις με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα βελτιώθηκαν ουσιαστικά οι υποδομές της Ηπείρου στους τομείς μεταφορών, περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης, αστικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας, πολιτισμού, τουρισμού και υγείας-πρόνοιας. Συνολικά ο αριθμός τους ανήλθε σε 250 και το επιλέξιμο κόστος των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα έφτασε περίπου σε 283 εκ €.


Ο Θ. Πιτούλης στην Ηγουμενίτσα

Στην εκδήλωση που έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης, ο οποίος δήλωσε τα εξής:

"Η Ήπειρος και ειδικότερα η Θεσπρωτία είχε επενδύσει μεγάλο μέρος των προσδοκιών της για βελτίωση των υποδομών της στους τομείς μεταφορών, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και Υγείας Πρόνοιας στο πρόγραμμα "Ήπειρος 2007-2013". Σήμερα κάνοντας τον "απολογισμό" μπορούμε και δηλώνουμε ικανοποιημένοι ως ένα μεγάλο βαθμό για τα έργα που υλοποιήθηκαν και με τα οποία βελτιώθηκε η καθημερινότητα των πολιτών της Θεσπρωτίας. Ενδεικτικά να αναφέρω τα οδικά έργα, το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, (για το οποίο συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας προς την Πολιτεία για τη στελέχωση και λειτουργία του), τα νέα διδακτήρια, τα έργα ύδρευσης σε διάφορους οικισμούς των Δήμων, τις αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ, τις εργασίες σε αρχαιολογικούς χώρους.

Έργα που με τις προσπάθειες της Περιφερειακής Αρχής από την ημέρα ανάληψης της ευθύνης του ΕΣΠΑ, αφενός προωθήθηκαν με πιο γρήγορους ρυθμούς και αφετέρου αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία ζητήματα που ανέκυψαν στην πορεία. Παράλληλα προετοιμαζόμαστε για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο ήδη άρχισαν να κατατίθενται προτάσεις και να εντάσσονται έργα, με τα οποία η Ήπειρος και η Π.Ε. Θεσπρωτίας θα ολοκληρώσει νέες υποδομές και θα βάλει τις βάσεις για τη βελτίωση και ανάσχεση των επιπτώσεων της κρίσης".Δεν υπάρχουν σχόλια: