Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σουλίου

Δείτε όλα τα έργα για το 2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.259.660€
To τεχνικό πρόγραμμα του 2016, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, (καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση) κατά την τελευταία συνεδρίαση του
Το τεχνικό πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.259.660€ και αφορά έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας, κτιριακά, αναπλάσεις κ.α και στις 3 δημοτικές ενότητες άλλα και στον Δήμο ως εξής:


ΔΕ Παραμυθιάς 576.760€
ΔΕ Αχέροντα 171.200€
ΔΕ Σουλίου 80.700€
Δήμος Σουλίου 431.000€
Πιο αναλυτικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 576.760 €
- ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 223.560€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 12.600€
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 12.600 €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 12.600 €
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 12.600€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 15.000 €
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 12.600€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 10.000€
ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΝΙΣΧΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 12.600,00 €
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ 7.200,00 €
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 7.200€
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΥΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 7.200 €
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑ 2.000€
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 99.360€

- ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 154.400€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 24.000€
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 80.000€
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 12.600€
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΗΣΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ.Κ. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ 12.600€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 12.600€
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Τ.Κ. ΨΑΚΚΑΣ 12.600€

- ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 74.000€
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 20.000€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 24.000€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 30.000€

- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 76.800€
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 24.000€
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΚΡΙΚΑΣ 12.600€
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 7.200€
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΟΡΟΥ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟ 12.600€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑ 7.200€
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΛΑΚΩΤΗΣ 7.200€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜ.ΚΤΗΡΙΩΝ ΡΑΧΟΥΛΙΟΥ 6.000€

- ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 48.000€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΟΒΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 24.000€
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΟΒΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 18.000€
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΟΒΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4.000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2.000€


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 171.200 €
- ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 42.400€
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 12.600€
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 12.600€
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ7.200€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 10.000€

- ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 47.800,00 €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 12.600€
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 10.000 €
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 12.600€
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΗΓΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 12.600€

- ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 10.000€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 10.000€

- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 58.000€
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 15.000,00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 6.000€
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 75 Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 25.000€
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 12.000€

- Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3.000€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΝΤΑΡ Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 3.000€

- ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΓΛΥΚΗΣ 10.000€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΛΥΚΗΣ 4.000€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΛΥΚΗΣ 4.000 €
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΛΥΚΗΣ 2.000€


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 80.700€
- ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 27.000€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ 7.200€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΙΟΥ 12.600€
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ 7.200€ - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 41.200€
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ 7.200€
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Τ.Κ. ΦΡΟΣΥΝΗΣ 7.200€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΙΟΥ Τ.Κ. ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ 12.600€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ 7.200€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ 7.000€

- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 12.500€
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ D.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ 10.000€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ 2.500€


ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 431.000€
- ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 124.000€
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 5.000€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 10.000€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΊΩΝ 5.000€
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΓΩΓΙΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 10.000€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ5.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΩΝ 5.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 10.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 12.000€
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ 10.000€
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10.000€
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ 3.000€
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 24.000€
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 15.000€

- ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 165.000€
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 5.000€
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ 160.000€

- ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 47.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 20.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 20.000€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 4.000€

- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 75.000€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5.000€
ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 5.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 15.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5.000€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 4.000€
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ κλπ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.000€
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 5.000€
ΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΡΑΧΩΝ 1.000€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 10.000€

- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 20.000€
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΏΝ 5.000€
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15.000€

http://www.paramythia-online.gr/paramythia/top/5860-t.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: