Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 24η Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ. Α΄133/19.7.2018)σε αντικατάσταση του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
2. Ορισμός του Ταμία του Δήμου Φιλιατών ως υπόλογου για τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
3. Επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ για τη λειτουργία του προγράμματος ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ( ΚΗΦΗ) – Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ κ. Μποροδήμος Ιωάννης
4. Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειάς 2μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος
5. Παραίτηση τακτικού μέλους και ορισμός νέου μέλους της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006) για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της ΑΕΠΟ για το ΜΥΗΕ στη δικάσιμο 25-9-2019.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
7. Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές Επιτροπής για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Β΄ Τριμήνου 2019 .
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
8. Εκμίσθωση, μέσου δημοπρασίας έκτασης 5,00 στρ. στην Τ.Κ. Σμέρτου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
9. Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας έκτασης4,022 στρ. στην Τ.Κ. Τρικορύφου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
10. Εκμίσθωση , μέσω δημοπρασίας καλλιεργήσιμης έκτασης 7,80 στρ. στην θέση
<< Κάμπος >> Ελαίας της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
11. Ορισμός θέσης περιπτέρου στην Νέτη Ευδοξία του Αποστόλου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
12. Παρουσίαση της πρόσκλησης 14.6i.5.5 «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου» από τον Ιωάννη Βρύση (Εξ. Συνεργάτη – Δίκτυο ΕΕΤΑΑ)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε τ.κ. Κεντρικής και Ανατολικής Μουργκάνας".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής (Λούτσα) περισυλλογής νερού στο όρος Τσαμαντά της τ.κ. Τσαμαντά".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση δημοτικών οδών του Δήμου Φιλιατών".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση – συντήρηση δρόμου στην Τ.Κ. Κοκκινολιθαρίου".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση – συντήρηση δρόμου στην Τ.Κ. Μαλουνίου".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. Λίστας και Καλλιθέας".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Σαγιάδας”.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Επέκταση δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Αχλαδιάς Δήμου Φιλιατών”.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
21. Επικαιροποίηση της υπ΄ αρ. 3/2017 απόφασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση αύλειου χώρου του Ι.Ν. Παναγίας Κρυονερίου»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση αύλειου χώρου του Ι.Ν. Παναγίας Κρυονερίου».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην περιοχή Σκάλας Φιλιατών».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Φιλιατών».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση υδρομάστευσης στις Τ.Κ. Βαβουρίου και Τσαμαντά”..
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή υδρομάστευσης και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Χαραυγής» .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: